DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planını Açıkladı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladı.

ali babacan deva
Deva Partisi

Babacan'ın ardından söz alan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı eylem planının ayrıntılarını paylaştı.

Konuşmasında “Ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Sadece yapılması gerekenleri yapacağız” ifadelerine yer veren Babacan şunları söyledi:

* Güçlü ekonomi ancak tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir. Güçlü bir ekonomi ancak ve ancak, özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde egemen olduğu bir Türkiye zemininde yükselecektir.

Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirde, gelir dağılımı adaletinde, uluslararası yolsuzluk algı endeksinde ve dünya ekonomileri arasındaki sıralamasında geriye gittiğini rakamlarla anlatan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

TÜRKİYE’NİN YARINLARINI TASARLIYORUZ

*Eylem planımızın temelinde, partimizin ‘güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme' hedefi yer alıyor.

*Daha önce açıkladığımız tarım eylem planımız, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım eylem planımız ve sosyal politikalar eylem planımız bugün açıklayacağımız eylem planını tamamlayıcı nitelikte.

*Eylem planlarımızla birlikte Türkiye'nin yarınlarını şimdiden sistematik bir biçimde kuruyoruz, tasarlıyoruz.

*En yakın zamanda; doğa hakları, çevre, yerel yönetimler, şehircilik, sanayi, enerji, eğitim, KOBİ ve esnaf gibi alanlarda da eylem planlarımızı açıklayacağız.

*Sistem şöyle işleyecek: Sistemin makro ekonomi ayağı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlarken, sektörel politikalar alanı rekabet gücümüzü yükselten hamlelere odaklanacak.

*Büyümenin kapsayıcı olması ve nimetlerinden herkesin adil bir şekilde faydalanması amacıyla iyi tasarlanmış sosyal politikalar uygulanacak.

*Türkiye'nin yeşil ekonomiye geçişine doğa hakları ve çevre eylem planımız öncülük edecek.

*Eğitim eylem planımız, gençleri yarınların bilgisi ve becerisiyle donatan bir yaklaşımla hazırlanacak.

ENFLASYON VE İŞSİZLİK TEK HANELERE DÜŞECEK

Kişi maşına düşen milli geliri, cumhuriyet tarihinde ilk defa, iktidarlarının birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselteceklerini söyleyen Babacan, enflasyon ve işsizlik oranlarında tek haneli rakamları hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Babacan, eylem planının beş temel hedefini şöyle sıraladı:

* Birinci hedefimiz; Türkiye'yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına millî geliri iktidarımızın birinci döneminin sonunda yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltmektir.

* İkinci hedefimiz; ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en kötü sırada olmaktan kurtarmaktır. Aşırı yoksulluğu yeniden sıfırlamaktır.

*Üçüncü hedefimiz; dünya pazarlarındaki piyasa payımızı artırarak ekonomimizi sürdürülebilir bir dış denge yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürün ve hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır.

* İlk üç hedefimizi, Türkiye'nin yıldızını dünya çapında parlatmak amacıyla belirledik. Çünkü, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif'in dediği gibi; ‘Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz'şiarıyla hareket ediyoruz.

*Bu meydanı dolduracak olanların da DEVA Partisi'nin ehliyet ve liyakat sahibi kadroları olacağını gayet iyi biliyoruz.

* Dördüncü hedefimiz; enflasyonu bir kez daha tek haneli ve düşük rakamlara indirmektir. Yine iş başa düşecek.

*Ve beşinci hedefimiz; işsizlik oranını tek haneli seviyeye yeniden çekmektir.

KAMUNUN TÜM HARCAMALARINI İKTİDARIMIZIN İLK 90 GÜNÜNDE BÜTÇEYE TAŞIYACAĞIZ

Babacan, partisinin ekonomi ve finans politikaları eylem planında yer alan bazı maddeleri ise şu sözlerle açıkladı:

*İstikrar odaklı ekonomi ve finans politikaları izleyeceğiz .Vaktizamanında bana ‘Fren Ali' diyenlerin Türkiye'ye dayattığı ‘dur-kalk tipi' istikrarsız büyüme modelini derhal terk edeceğiz.

* Ortaya koyduğu hedeflerin hiçbirini tutturamayan ve sürekli güven kaybına uğrayan anlayışa son vereceğiz.

* Mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz. Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirerek öngörülebilirliği arttıracağız. Temel bütçe büyüklüklerine ilişkin daimî nitelikte sayısal hedefler, sınırlamalar ve ilkeler belirleyeceğiz.

*Kamunun tüm harcamalarını, iktidarımızın ilk 90 gününde bütçeye taşıyacağız. Çünkü bütçe dışı bir sürü iş oluyor. Bütçe Meclis'ten geçiyor, uyan yok. Bütçe'nin kat kat üzerinde harcanan kalemler oluyor, Meclis'in haberi yok.

*Bütçe dışı yöntemlerle kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz. Şeffaf olacağız. Gazi meclisimizin bünyesinde ‘kesin hesap komisyonu' kuracağız.

*Partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber devlet kurumlarında yaşanan tahribat, ekonomik bunalımın ana tetikleyicilerinden birisi oldu. ‘Yeter artık' diyeceğiz.

*Ekonomi yönetimine çekidüzen vereceğiz. Bu kapsamda; Merkez Bankası'nı tam bağımsızlığa kavuşturacağız.

*Merkez Bankası başkanının, başkan yardımcılarının ve kurul üyelerinin banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle görevden alınmasını engelleyeceğiz.

TUİK’E GÜVEN TESTİ ZORUNLULUĞU

TÜİK'i, rakamları ayarlama enstitüsü olmaktan çıkartacağız. TÜİK'in yayınladığı istatistiklerin akademisyen ve uzmanlardan oluşan komisyonlar tarafından güven testine tabi tutulmasını zorunlu hale getireceğiz.

* TÜİK'e bir dış denetim mekanizması kuracağız. DEVA Partisi iktidarının ilk 90 gününde, Türkiye Varlık Fonunu kapatacağız. Hazine birliğini bozan, borçlanmayı arttıran ve tam bir kara delik haline dönüşen Varlık Fonu'nu tarihin utanç sayfalarına yazacağız.

* Varlık Fonu'nda yer alan KİT'leri ve diğer kamu varlıklarını, hazine ve özelleştirme idaresi gibi yapılara bağlayarak iyi yönetilmesini ve düzgün denetlenmesini sağlayacağız.

* Bir kilit de Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarına ve ofislerine vuracağız. Yaptıkları işleri ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.

* Toplum vicdanımızda açılan yaraları iyileştirmekte ve israfı önlemekte kararlıyız.

* Bu kapsamda; Kamu Özel İşbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız. Bu projelerin tamamını ama tamamını teknik, idari, hukuki ve yasama denetimine tabi tutacağız. Kaçış yok.

*Deva Ekonomisi'nde bu milletin bir damla alın terinin, bir damla akıl terinin dahi heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.

KAMU İHALE KANUNU’NU SİL BAŞTAN YAZACAĞIZ

*Kamu ihale kanununu da sil baştan, yeniden yazacağız .Avrupa Birliği'nde 28 ülkede kullanılmış olan mevzuatı referans alacağız.

*Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana 200'e yakın defa değiştirildi. Kamu İhale Kanunu'nun değiştirilmesinde Meclis'te nitelikli çoğunluk şartı getireceğiz. İmar kaynaklı rantları adil bir şekilde vergilendireceğiz.

*Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Asgari ücretle, düşük ücretle çalışanların eline geçen ücretin net miktarını arttıracağız.

*Gelir vergisi tarifesini, aileyi ve çocuk sayısını dikkate alarak düzenleyeceğiz. Temel ihtiyaçlar üzerindeki ÖTV'yi kaldıracağız, KDV'yi indireceğiz. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği istikametinde kararlı ve büyük adımlarla yürüyeceğiz.

*Gümrük Birliği'ni hizmet, kamu alımları ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişleteceğiz.

*Türkiye'ye doğrudan yatırımların çekilmesini, ülkemizin bir üretim ve hizmet üssü olmasını sağlayacağız. Hizmet ve tarım sektörlerinin rekabet gücünü arttıracağız.

GENÇLERE VE KADINLARA YENİ İMKANLAR

Gençlerin tarımsal üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik gibi kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkânlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız.

* Mahalle mahalle kreş ve yaşlı bakım merkezleri kadın istihdamının artmasına destek verecek çok önemli adım olacak.

* Engelli vatandaşlarımızın özellikle yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-ticaret uzmanlığı, büyük veri yöneticiliği gibi alanlarda kalifiye eleman olarak istihdam edilmelerini önemli bir konu olarak görüyoruz. 119 maddeden oluşan eylem planımız Türkiye'yi güçlü, saygın, özgür ve zengin bir ülke yapma idealimizde kilometre taşı olacak.

*Uçağın kalkış pistini hazırlayacak. Ülkemizi daha önce 2001 ve 2008-2009 krizlerinden nasıl çıkarttıysak, bugün yaşanan siyaset, hukuk ve ekonomi krizinden kurtarmak da yine bizlere nasip olacak.

*Anlatacak hiçbir başarı hikayesi kalmayan bu iktidarın, ortak akıl ve istişare dönemindeki başarılarımızı istismar etmesine izin vermeyeceğiz.

*Geçmiş başarılarımızın üstüne yepyeni başarılar ekleyeceğiz. Ülkemiz için çok daha iyisini, yine bizler yapacağız.”

EYLEM PLANININ DETAYLARI

Eylem planının detaylarını Babacan'ın ardından sunum yapan DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı paylaştı. DEVA Partisi'nin yeni eylem planı şu sekiz başlıktan oluşuyor: Ekonomi yönetiminin güçlendirilmesi, para politikası, maliye politikaları (bütçe ve vergi), finans politikaları, ihracat, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi, iş gücü politikaları ve mesleki eğitim politikaları.

Türkiye'nin düşük büyüme, işsizlik, enflasyon, yoksulluk ve mali yapıların heba edilmesi gibi can yakıcı sorunları olduğunu söyleyen Çanakcı, son dönemde yaşanan kur, faiz ve enflasyon şoklarının ve belirsizliğin ülkeyi felç ettiğin savundu.

“Maceracı ekonomi politikaları Türkiye'yi fakir ülkeler ligine doğru hızla sürüklemektedir” diyen Çanakcı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ÇOKLU MAAŞ UYGULAMASI KALDIRILACAK

*Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılması büyük bir yanlış olmuştur. Aynı isimde olmasa bile, benzer fonksiyonları ifa edecek bir kuruma ihtiyacı var.

*Kamu görevlilerinin birden fazla yerden gelir elde etmesi, özellikle son dönemlerde kamu vicdanını derinden yaralayan bir olay. Bunun da ortadan kaldırılmasını ve bununla ilgili yasal altyapı hedefliyoruz.

*Türkiye, OECD Mali Eylem Gücü tarafından gri listeye alınmış durumda. Mali Eylem Gücü'nün uyum standartlarına tam uyum sağlama konusunda eksikliklerimiz var. Hiç uyumlu olmadığımız standartlardan bir tanesi, siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yakınlarının transferleri ve mali işlemlerinin çok daha yakın gözetime tabi tutulmasıdır. DEVA Partisi iktidarında bu düzenlemeyi de hayata geçirerek tam uyum sağlamayı hedefliyoruz. kaynak: sözcü gazetesi

 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski